Almetaal B.V., gevestigd aan het Westeinde 11, 1511 MA Oostzaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Westeinde 11
1511 MA Oostzaan
almetaal@almetaal.com
www.almetaal.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Almetaal verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je die zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie/werkzaamheden
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Adresgegevens voor de aflevering van producten en diensten
 • IP-adres
 • Bezoekduur
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer, KvK-gegevens, bankrekeningnummer

Deze gegevens worden opgeslagen in het ERP-systeem (systeem dat wordt gebruikt voor ondersteuning van de planning en uitvoering van bedrijfsprocessen) van Almetaal. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het nieuwsbriefprogramma Mailchimp en Hubspot (marketing automation tool). Met Mailchimp en Hubspot zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te voldoen aan de richtlijnen van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Almetaal verwerkt je persoonsgegevens om je:

 • op de hoogte te houden van productnieuws en ontwikkelingen via nieuwsbrieven of mailings;
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • te informeren over de levering van producten en diensten;
 • te informeren over de levering van aankopen;
 • toegang te verlenen tot de webshop.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Almetaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Almetaal verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Almetaal gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website of jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Almetaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of een door jouw genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar almetaal@almetaal.com of jouw contactpersoon van Almetaal.

Wij willen je erop wijzen dat als je jouw persoonsgegevens laat verwijderen, wij niet langer in staat zijn onze dienstverlening aan je te kunnen waarborgen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We vragen je dan wel in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken.

Almetaal wil je er ten slotte nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Almetaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via almetaal@almetaal.com.

Almetaal B.V.